Fachverantwortliche Grundbildung

Monika Baumgartner
Monika Baumgartner
Deutsch (KL + BM)
E-Mail
Bettina Burren

Bettina Burren
Mathematik (BM)
E-Mail

Reto Flückiger
Reto Flückiger
WG (KL)
E-Mail
Jürg Hirschi
Jürg Hirschi
Finanz- und Rechnungswesen (BM)
E-Mail
Sandra Horlacher
Sandra Horlacher
Berufskunde (Drogisten)
E-Mail
Daniel Luck
Daniel Luck
Sport (KL + BM)
E-Mail
Silvia Mauerhofer
Silvia Mauerhofer
Berufskunde Buchhandel + Kundendialog
E-Mail
Fritz Zulliger
Dominik Müller
Verantwortlicher IDA (BM)
E-Mail
Manuel Schütz
Manuel Schütz
Technik und Umwelt (BM)
E-Mail
Christiane Spring
Christiane Spring
Französisch (KL + BM)
E-Mail
Anita Theiler
Anita Theiler
IKA (KL + BM)
E-Mail
Philip Wegmüller
Philip Wegmüller
Geschichte und Politik (BM)
E-Mail
Andrea Werder
Andrea Werder
Englisch (KL + BM)
E-Mail
Fritz Zumbrunn
Fritz Zumbrunn
Wirtschaft / Recht (BM)
E-Mail
Thomas Zurlinden
Thomas Zurlinden
Allgemeinbildender Unterricht (Drogisten)
E-Mail